Desetinná čísla Úhel
Převod jednotek Osová souměrnost
Čísla Trojúhelník
Zlomky Krychle, kvádr